Kurs przygotowujący do matury z matematyki

Kurs przygotowujący do matury z matematyki

Czy matura z matematyki może stresować? Może - szczególnie humanistów, którzy nigdy nie mieli głowy do cyferek. Podsumujcie wiedzę z matematyki na naszym bezpłatnym kursie i bez stresu podejdźcie do egzaminu!

Program kursu

Nasz kurs odbywa się w 3 turach:

 • 24 stycznia - 14 lutego 2020 r. - poziom podstawowy i rozszerzony
 • 28 lutego - 20 marca 2020 r. - poziom podstawowy i rozszerzony
 • 27 marca - 17 kwietnia 2020 r. - tylko poziom podstawowy.

Jeśli wybierzecie termin pierwszy lub drugi, wówczas spotykacie się z nami przez cztery kolejne piątki, w godzinach 16.15-19.15 (podczas zajęć przewidziane są przerwy), grupa zdecydowana na termin trzeci będzie miała zajęcia przez trzy kolejne piątki (z wyjątkiem 10.04.2020 r.) również w godzinach 16.15-19.15.

 

Jakie tematy będziemy omawiać podczas kursu?

 • liczby rzeczywiste;
 • wyrażenia algebraiczne;
 • równania i nierówności;
 • funkcje;
 • ciągi liczbowe;
 • trygonometria;
 • planimetria;
 • geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej;
 • stereometria.

Dodatkowo podczas kursu rozszerzonego poruszane będą tematy:

 • elementy statystyki opisowej: teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka;
 • rachunek różniczkowy.

 

Kto zyska najwięcej na kursie maturalnym z matematyki w SAN?

 • Maturzyści przystępujący do egzaminu dojrzałości w roku 2020 z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, jako do obowiązkowego przedmiotu maturalnego.
 • Maturzyści z roku 2019 i lat ubiegłych, którzy pragną poprawić swoje wyniki z matury.
 • Kandydaci na studia ze starą maturą, którzy zdają egzaminy wstępne na zasadach komplementarnych z nową maturą.

 

 

Zapisy

Kurs przygotowujący do matury z matematyki  [I TERMIN] od 24 stycznia 2020 r. do 14 lutego 2020 r.

 • 24 stycznia 2020 r. – I zajęcia
 • 31 stycznia 2020 r. – II zajęcia
 • 7 lutego 2020 r. – III zajęcia
 • 14 lutego 2020 r. – IV zajęcia, tylko dla osób, które zdecydują się na poziom rozszerzony

Zapisy odbywają się w formie elektronicznej (poniżej link). Informacje organizacyjne zostaną przekazane Państwu drogą mailową – po zakończeniu rejestracji na kurs, w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie zajęć.

 


Kurs przygotowujący do matury z matematyki  [II TERMIN] od 28 lutego 2020 r. do 20 marca 2020 r.

 • 28 lutego 2020 r. –  I zajęcia 
 • 6 marca 2020 r. –  II zajęcia
 • 13 marca 2020 r. –  III zajęcia
 • 20 marca 2020 r. – IV zajęcia, tylko dla osób, które zdecydują się na poziom rozszerzony

Zapisy odbywają się w formie elektronicznej (poniżej link). Informacje organizacyjne zostaną przekazane Państwu drogą mailową - po zakończeniu rejestracji na kurs, w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie zajęć.


 Kurs przygotowujący do matury z matematyki [III TERMIN] od 27 marca 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r.

 • 27 marca 2020 r. – I zajęcia 
 • 3 kwietnia 2020 r. – II zajęcia
 • 17 kwietnia 2020 r. – III zajęcia

Zapisy odbywają się w formie elektronicznej (poniżej link). Informacje organizacyjne zostaną przekazane Państwu drogą mailową - po zakończeniu rejestracji na kurs, w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie zajęć.